Secretariaat

Secretariaat

Secretariaatmedewerkster:
Mevr. Tine Berteloot

Wat doen wij?
Dit secretariaat verzorgt de noodzakelijke administratie i.v.m. het niet – gesubsidieerd personeel, de maandelijkse leerlingenrekeningen, schoolbestellingen, melden van afwezigheden, schoolverzekering, bestellen van warme maaltijden,…

Via het contacformulier kunt u rechtstreeks contact opnemen met het secretariaat, klik HIER.

Het secretariaat werkt in nauwe samenwerking met de directie. Bij afwezigheid van de directie kan U ook steeds terecht bij het secretariaat met eventuele praktische vragen en/of schoolproblemen. Natuurlijk blijven de klastitularis en de zorgcoördinator het eerste aanspreekpunt.