Opvang

Opvang

Wanneer we de kinderen naar school brengen, vertrouwen we ze toe aan de betrokken bewaker en verlaten de speelplaats.

In de ochtend kan u vanaf 07.00 uur terecht in de polyvalente zaal. Leerlingen die voor 08.00 uur op school toe komen, gaan onverwijld naar de opvang en blijven niet treuzelen onder het afdak, zelfs niet onder begeleiding van hun ouder(s). Omstreeks 08.00 wordt de bewaking verder gezet op de speelplaats van de lagere school. Vanaf 08.30 uur gaan de kleuters naar de kleuterspeelplaats. De lagere school staat dan onder begeleiding van een juf op hun speelplaats tot het begin van de lessen.

’s Avonds start de naschoolse opvang om 16.00 uur. Tot dan blijven de leerlingen op de speelplaats. Nadien gaan ze naar de polyvalente ruimte. Deze bewaking eindigt stipt om 18.00 uur. Ouders die hun kind(eren) te laat afhalen, wordt een boete aangerekend. Indien dit zich voordoet door onverwachte redenen, gelieve de toezichter telefonisch te verwittigen op het nummer van de school: 02/269 39 41 (automatische doorschakeling).

De kostprijs voor deze betalende opvang vindt u terug op het formulier onkostenraming dat u in het begin van het nieuwe schooljaar heeft ontvangen.

De school organiseert ook stille studie op de weekdagen (uitgezonderd woensdag en vrijdag) vanaf het 3 de leerjaar. Dit gebeurt op reguliere aanwezigheid. Telkens bij het begin van het nieuwe schooljaar ontvangen deze leerlingen een brief hierover om te kunnen inschrijven. Dit valt onder de zelfde voorwaarden als de naschoolse opvang.

Deze opvang is tegen betaling (zie onkostenraming), hiervoor werken we met een scansysteem om de registraties vlot te laten verlopen.