VZW Ignatius Scholen in Beweging

VZW Ignatius Scholen in Beweging

SCHOOLBESTUUR

De vzw Ignatius Scholen in Beweging treedt op als het schoolbestuur en is dus de eigenlijke organisator van het onderwijs in onze school. De vzw Ignatius Scholen in Beweging is een scholen-vzw die actief is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Rand en bestuurt 11 scholen, waarvan 2 secundaire scholen en 9 basisscholen. Het schoolbestuur volgt het ignatiaans pedagogisch project van de orde van de jezuïeten en hun stichter, Ignatius van Loyola.

De raad van bestuur van de vzw is de eindverantwoordelijke voor het beleid en de beleidsvorming, bepaalt de langetermijnstrategie van de vzw en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs.

Leden van het schoolbestuur:

vzw Cebeco, vertegenwoordigd door Paul Yperman en Peter Knapen

Joris Tiebout, voorzitter

Eddy Van de Velde, afgevaardigd bestuurder

Josse De Baerdemaeker

Herman De Cnijf

Anne Deman-Baert

Sabien Lemiegre

Katrien Leveugle

Eddy Pauwels

Frank Robben

Goedele Wynants

CAMPUSRAAD

De raad van bestuur is eindverantwoordelijke en laat de operationele en uitvoerende aspecten van een aantal beleidsdomeinen zoals schoolorganisatie, pedagogisch beleid, personeelsbeleid, infrastructureel en financieel beleid voorbereidend bespreken in de campusraden. De raad van bestuur toetst de voorstellen en beslissingen van de campusraden aan de strategische beleidskeuzes waarna de beslissingen bekrachtigd of voor verder overleg geagendeerd worden. 

Een campusraad is doorgaans verantwoordelijk voor één school of één campus, doch kan in een aantal gevallen om historische of organisatorische redenen ook verbonden zijn aan verschillende scholen. In de campusraad zetelen de directeur(s) van de school (scholen), de afgevaardigd bestuurder en een andere bestuurder van de Raad van Bestuur alsook een aantal externen. 

Samenstelling campusraad:

– voorzitter:       Eddy Pauwels

– afgevaardigd bestuurder vzw ISB:  Eddy Van de Velde

– leden:               

E.H. Johan Goossens

Guy Jean

Henk Stallaert

Veronique Thielemans