CLB

CLB

Vrij CLB Noordwest-Brabant


adres: Gendarmeriestraat 63, 1800 Vilvoorde
tel: 02 251 15 55
e-mail: vilvoorde@clbnwb.be
website: www.clbnoordwestbrabant.be
contact: Dirk Janssens, dirk.janssens @clbnwb.be (verwijder spatie of klik op link)
Openingsuren: maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur; maandag tot
18.30 uur.


Medisch team CLB


Je kan dit team bereiken via volgende gegevens:
Gendarmeriestraat 63, 1800 Vilvoorde
tel: 02 251 68 60
e-mail: med.vilvoorde @clbnoordwestbrabant.be (verwijder spatie of klik op link)

Het CLB heeft als opdracht om leerlingen te begeleiden op school en in de maatschappij.
Die begeleiding situeert zich op vier domeinen:
1. het leren en studeren;
2. de onderwijsloopbaan;
3. de preventieve gezondheidszorg;
4. het psychisch en sociaal functioneren.


Via www.clbchat.be kun jij of je kind anoniem een vraag stellen of je verhaal vertellen aan een CLBmedewerker.
Je vindt alle informatie en de openingsuren van de chat op www.clbchat.be.