Ouderraad

Ouderraad

Informatiebrochure ouderraad

Eén van de waarden die de Cirkel koestert, is verbondenheid. Een concrete invulling daarvan is de ouderraad. De ouderraad is een groep van ouders die een brug vormt tussen school en de gezinnen wiens kinderen in de Cirkel school lopen.

De ouderraad heeft voeling van hoe de school met onze kinderen omgaat in alle aspecten. Hij communiceert naar de school hoe ouders staan tegenover de aanpak van de school. Hij luistert naar de motivatie van leerkrachten en hun opvoedkundige aanpak. De ouderraad is een kanaal waarop opinies, ideeën, kritiek en oplossingen met de school besproken worden.

Ouders en leerkrachten hebben ontelbare contacten en kwaliteiten. Samen organiseren ze tal van activiteiten, zoals het jaarlijkse eetfestijn en schoolfeest om de school en de kinderen te ondersteunen. Samen werven ze bijdragen, vinden ze mensen om een handje bij te steken, plaatsen ze de kinderen centraal en brengen ze in contact met anderen, klein en groot.

De ouderraad komt maandelijks samen om een aantal praktische dingen te bespreken in verband met de organisatie van de activiteiten, om in een positieve sfeer te discussiëren over allerhande thema’s en om contacten te leggen met andere ouders.

Dat alles om onze kinderen een aangename schooltijd en een maximum aan ontplooiing te bieden in een school die hen daar alleen in optilt door gemotiveerd personeel en een aangename omkadering.

Zo heeft de ouderraad concreet volgende zaken verwezenlijkt de voorbije schooljaren:

  • organisatie van het jaarlijks eetfestijn voor een 500-tal bezoekers
  • overleg omtrent de een goede aanpak van pestgedrag
  • aankoop van speelgoed in gebruik bij het sporten of op de speelplaats
  • omkadering van het schoolfeest waar de kinderen het beste van zichzelf geven
  • sponsoring van extra-muros- activiteiten zoals boerderij- en ruimteklassen
  • ondersteuning voor de verbouwingswerken van de school
  • aankoop van pedagogisch materiaal voor o.a. de knutselateliers
  • praktische uitvoeringen zoals schilderwerken, internetaansluitingen, een afgescheiden fietsenstalling…

Contact

Contact opnemen met de ouderraad kan steeds via elke leerkracht of een lid. Een ideeën bus is ook voorzien in de gang aan het secretariaat.

Per telefoon

Voorzitter Jeroen Beelen

GSM: +324 74 84 12 02
E-mail: