Schooluren & studies

Schooluren & studies

Overzicht


         lagere school                                                 kleuterschool

08.45 uur – 10.25 uur: les                                   08.45 uur – 10.45 uur: les

10.25 uur – 10.40 uur: pauze                             10.45 uur – 11.00 uur: pauze

10.40 uur – 12.20 uur: les                                   11.00 uur – 12.20 uur: les

                                   12.20 uur – 13.25 uur: middagpauze

                                       op woensdag les tot 12.00 uur

13.25 uur – 14.15 uur: les                                 13.25 uur – 14.35 uur: les

14.15 uur – 14.30 uur: pauze                            14.40 uur – 14.55 uur: pauze

14.30 uur – 15.25 uur: les                                 14.55 uur – 15.25 uur: les

Let op!
Tijdig in de school aanwezig zijn, betekent VOOR het eerste belsignaal van 08.45 uur.
Te laat komen stoort de lessen. De deuren sluiten stipt om 08.45 uur! Wie te laat komt, belt aan de voordeur ( bordje secretariaat en directie ) aan.

Kinderen die voor 08.00 uur ’s morgens op school toekomen, gaan onverwijld naar de betaalde opvang in de polyvalente zaal. Zij blijven niet op de speelplaats, zelfs niet onder toezicht van de ouders!

Studie

Vanaf het 3de leerjaar organiseert de school stille studie van 15.45 uur tot 16.45 uur. De leerlingen gaan naar de opvang na het einde van de studie. Ze mogen ook eerder afgehaald worden door hun ouders zonder te storen.

Franse les

Het 3de en 4de leerjaar organiseert wekelijks op dinsdag van 15.45 uur tot 16.15 uur ” Franse les”.  De deelname is vrijwillig maar vraagt wel het engagement van de leerling gedurende het hele schooljaar. Na de les kan de leerling ofwel opgehaald worden door de ouders, naar de stille studie gaan of de opvang.

Woensdagnamiddag

Er is toezicht tot 18.00 uur. Leerlingen die later ( en dit is slechts in zeer uitzonderlijk geval van overmacht ) worden afgehaald, betalen €5 extra op de maandrekening. Je kan de toezichter steeds bereiken op het nummer 02/269 39 41

Opvang pedagogische studiedagen en facultatieve verlofdagen

Tijdens pedagogische studiedagen en facultatieve verlofdagen organiseren we opvang van 07.30 uur tot 17.00 uur. Hiervoor moet vooraf ingeschreven worden.  Dit formulier kan je bekomen op het secretariaat.  Vanaf 5 effectief ingeschreven leerlingen organiseren wij deze opvang.