Schoolbestuur

Schoolbestuur

het schoolbestuur: VZW Katholiek Onderwijs Grimbergen
Dorpsstraat 24
1851 Humbeek
Vestigingsplaats: de Cirkel
Dorpsstraat 24
1851 Humbeek

Samenstelling:
– voorzitter: Eddy Pauwels
– secretaris: Henk Stallaert
– penningmeester: Eddy Pauwels
– leden: E.H. Johan Goossens en Guy Jean

Het schoolbestuur is de eigenlijke organisator van het onderwijs in de school. Zij is verantwoordelijk voor het beleid en de beleidsvorming en schept de noodzakelijke voorwaarden voor een goed verloop van het onderwijs. Om het schoolgebeuren uit te bouwen doet zij ook beroep op de eigen begeleiding van het verbond (diocees Brussel – Mechelen).

visie:
Onderwijs moet niet enkel gericht zijn op het leiden, maar ook op het opvoeden van jongeren en het meegeven van waarden. De waarden dewelke vanuit onze school zijn gebaseerd op een christelijke levensvisie.

Onze school wil kwalitatief onderwijs bieden vanuit een goede begeleiding met begrip en aandacht voor individuele problematieken.

interne beroepscommissie in geval van tijdelijke uitsluiting:
voorzitter:
Dhr Eddy Pauwels
Dorpsstraat 24
1851 Humbeek