Aanmeldingen schooljaar 2021-2022 via website aanmelden.grimbergen.be

Aanmeldingen schooljaar 2021-2022 via website aanmelden.grimbergen.be

Elke inschrijving in vbs de Cirkel start met een digitale aanmelding (dit geldt voor alle Grimbergse scholen).

Aanmeldingsperiode voorrangsgroepen (vooral broers-zussen): van 04/01/2021 om 9 uur tot 17/01/2021 om 23 uur: aanmeldingsperiode voor kinderen van dezelfde leefentiteit en kinderen van personeelsleden

Algemene aanmeldingsperiode: van 01/03/2021 om 9 uur tot 31/03/2021 om 23 uur: algemene aanmeldingperiode

Digitale oudercontacten

Digitale oudercontacten

Op donderdag 17 december of in de week van 14 december maken alle leerkrachten tijd om via Teams in gesprek te gaan met de ouders (eventueel kan dit ook telefonisch). Wij vinden het heel belangrijk alle ouders op het einde van dit eerste trimester te spreken. We zetten graag in op de opvoedingsdriehoek kind-ouder(s)-school.