Info inschrijving

Info inschrijving

Aan de ouders die een ticket ter inschrijving hebben ontvangen:

Beste ouder(s)

Wij zijn heel blij jullie zoon of dochter volgend jaar bij ons op school te mogen verwelkomen.

Om de inschrijving praktisch te laten verlopen hebben wij 2 inschrijvingsmomenten voorzien:

-vrijdag 17 mei tussen 9u en 12u

-dinsdagavond 21 mei tussen 16u en 19u

Om de wachttijd niet te lang te maken, graag telefonisch een afspraak maken (02/269 39 41)

Denk er aan volgende documenten mee te brengen:

-ticket voor inschrijving

-identiteitskaart van de ouder(s)

-identiteitskaart van het kind of de isi+kaart of een uittreksel uit het bevolkingsregister

-bewijs van studie- of schooltoelage (wanneer u deze ontvangen hebt voor het schooljaar 2017-2018 of 2018-2019)

-gegevens van de vorige school indien van toepassing (lager = advies van de klassenraad, kleuter = attest van het aantal aanwezige dagen)


Reageren is niet mogelijk.